Роль наукових ідей Володимира Львовича Скалкіна на сучасному етапі розвитку національної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сьогодні забезпечити інноваційність розвитку національної системи освіти, її інтеграцію до європейського освітнього простору є неможливим без звернення до методичних концепцій видатних науковців України, серед яких чільне місце посідає наукова творчість Володимира Львовича Скалкіна. Саме в наукових працях В. Л. Скалкіна представлено ефективні засоби навчання іноземних мов, розвитку креативного потенціалу особистості дитини, її світогляду, загальної культури, індивідуальної унікальності.
Опис
Ключові слова
Скалкін, В. Л., національна освіта
Бібліографічний опис
Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В. Л. Скалкіна (Одеса, лип. 2013 р.) : зб. наук. пр. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2013. – С. 442–444.
DOI
ORCID:
УДК