Проблема етногенезу і етнічної історії турків у висвітленні російської та української історіографії XX ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Походження турків, як і походження майже будь-якого народу, будь-якої етнічної спільноти - складний історичний процес. Етнічні процеси, маючи певні загальні закономірності, в той же час мають у кожному конкретному випадку свої особливості. Наприклад, однією з особливостей етногенезу турків був синтез двох основних етнічних компонентів, що украй відрізнялися один від одного: тюркських кочівників-скотарів, які переселилися на територію сучасної Туреччини зі сходу і місцевого осілого землеробського населення, різноманітного походження. В той же час в утворенні турецької народності проявилася і одна із закономірностей етнічної історії - асиміляція турками, при їх переважаючій чисельності і соціально-політичній гегемонії, частині скорених ними народів.
Опис
Ключові слова
етногенез, походження турків, історична література, етнічна історія турків
Бібліографічний опис
Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
DOI
ORCID:
УДК