Проблема символа в інтерпретативній антропології К. Гірца

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Антропологія Кліффорда Гірца є одним із ключових напрямків сучасної культурної антропології. Цей напрямок сформувався у 1980-х роках у США та отримав назву «інтерпретативна антропологія». Основним об’єктом вивчення для К. Гірца стала культура, а не суспільство чи індивідуум.
Опис
Ключові слова
антропологія Кліффорда Гірца, К. Гірц, культурна антропологія, інтерпретативна антропологія, культура, антропологія
Бібліографічний опис
ІІІ Верниковські читання (2023): матеріали наук. читань пам'яті Марата Верникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК