Виявлення особливостей вибору професійної діяльності у студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність теми даної роботи обмежується низкою труднощів формування професійної спрямованості особистості в процесі здобуття вищої освіти. Перша проблема полягає в тому, що в державних стандартах не враховано професійне спрямування освіти, тому педагоги не орієнтовані на формування професійного спрямування особистості здобувача вищої освіти. По–друге проблема професійного самовизначення носить фундаментальний характер, тому що вона є частиною загальної проблеми життєвого становлення особистості.
Опис
Ключові слова
професійна діяльність, студентська молодь, професійна спрямованість особистості
Бібліографічний опис
Матеріали до 79–ї звітної студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекція «Соціальна робота», Підсекція «Диференціальна і спеціальна психологія», Підсекція «Практичної та клінічної психології», Підсекція «Соціальна психологія», Підсекція «Педагогічні науки» 24–28 квітня 2023 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК