Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У монографії досліджуються інтелектуальні та духовні витоки життя українців. Традиційні обряди нашого народу розглядаються як зв’язні тексти, що супроводжуються екстралінгістичними факторами, а також як комунікативні ситуації, тобто як дискурс, який має свою специфіку в українській мові. Обрядові тексти мають свій код – систему синкретичних символів (вербальних, предметних та акціональних), значення яких протягом часу або зазнавало певних трансформацій, або зовсім забулось. Комплексний аналіз символічних значень в обрядовому дискурсі, що ґрунтується на основних специфічних рисах ментальності українського народу, дав можливість конкретизувати систему національних символів, які описували етнографи, фольклористи, історики, культорологи. Для науковців, викладачів-філологів, аспірантів, студентів – усіх, хто цікавиться духовною культурою українського народу.
Опис
Ключові слова
українці, традиції, обряди, національна лінгвоментальність
Бібліографічний опис
Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності / О. В. Яковлєва ; Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014.
DOI
ORCID:
УДК