Особливості та протиріччя податкової політики України та країнах ЄС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Різке погіршення ситуації з наповненням бюджету в умовах економічної та політичної криз в Україні зумовило необхідність коригування податкової політики України. Також з урахуванням підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС особливої актуальності набуває оцінка заходів з реформування вітчизняної податкової системи в контексті європейського досвіду змін при схожих економічних, політичних і фіскальних умовах.
Опис
Ключові слова
податкова політика, податкова система, Україна, країни ЄС
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти регіонального розвитку: стан, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2014 року / гол. редкол.: Т. О. Журавльова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Плутон, 2014. – 103 с.
DOI
ORCID:
УДК