Метафора как феномен вербального воображения

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Метафора, як психологічний феномен, є продуктом діяльності вербальної творчої уяви і відображає рівень розвитку вербальної уяви, при якому суб'єкт може самостійно створювати метафори, інтерпретувати складні метафори і застосовувати існуючі метафоричні вирази в залежності від контексту ситуації.
Метафора, як психологічний феномен, є продуктом діяльності вербальної творчої уяви і відображає рівень розвитку вербальної уяви, при якому суб'єкт може самостійно створювати метафори, інтерпретувати складні метафори і застосовувати існуючі метафоричні вирази в залежності від контексту ситуації
Metaphor, as a psychological phenomenon, is a product of verbal creative imagination and reflects the level of development of verbal imagination, in which the subject can create their own metaphors, interpret complex metaphors and apply existing metaphorical expressions depending on the context of the situation.
Опис
Український психолого-педагогічний науковий збірник». - 2014.
Ключові слова
метафора, вербальное воображение, уровень развития воображения, метафора, вербальна уява, рівень розвитку уяви, metaphor, verbal imagination, the level of imagination
Бібліографічний опис
Український психолого-педагогічний науковий збірник
DOI
ORCID:
УДК