Компетентнісний підхід в сучасній географічній освіті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасна шкільна географічна освіта все більше набуває практичної спрямованості та орієнтує вчителя на особистісно діяльнісний підхід у вивченні географії. Компетентнісний підхід до формування змісту та організації навчального процесу покладено в основу створення Державного стандарту повної загальної середньої освіти, навчальних програм з географії, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід – найкращий вибір для навчального процесу, у якому втілюються найновіші досягнення, що стосуються особистісного підходу та адаптативного навчання. Його реалізація в навчальному процесі забезпечує розвиток особистості школярів, оволодіння ними комплексом умінь, формування здібностей використовувати засвоєні знання, вміння і способи діяльності в реальному житті для вирішення практичних завдань, пов’язаних насамперед з актуальними проблемами свого району, регіону, країни [1, 3, 5, 7].
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, географічна освіта, урок, географія, Державний стандарт
Бібліографічний опис
Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
DOI
ORCID:
УДК