Проблеми та перспективи інноваційного розвитку в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет "Львівська політехніка"
Анотація
На сьогоднішній день, стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-нaуковців визначається як кризовий і таким, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-розвинених країнах і потребам інноваційного розвитку.
Опис
Ключові слова
інноваційний розвиток, інноваційна діяльність в Україні, проблеми інноваційного розвитку
Бібліографічний опис
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2017 р., м. Львів)
DOI
ORCID:
УДК