Актуальні моделі і методи прийняття рішень в портфельному менеджменті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми пов’язана із високою ефективністю портфельних стратегій в умовах кризових ситуацій. Стратегія портфельного менеджменту передбачає визначення певних підходів, методів, алгоритму та моделей прийняття рішень щодо основної мети інвестування. Портфельна теорія належить до мікроекономічних гіпотез іноземного інвестування і не втрачає своєї актуальності за останні десятиріччя.
Опис
Ключові слова
актуальні моделі, менеджмент, портфельна теорія
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 78-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (19–20 трав. 2022 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. В. Побережець. – Одеса : Олді-Плюс, 2022.
DOI
ORCID:
УДК