Проблеми нормативно-правового регулювання обліку розрахунків з соціального забезпечення на підприємствах сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський національний аграрний університет
Анотація
Здійснено розгляд нормативно-правового регулювання обліку розрахунків з соціального забезпечення. Як база нарахування на оплату праці прийнятий єдиний внесок, що включає та замінює страхові внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Проведено рассмотрение нормативно-правового регулирования учета расчетов по социальному обеспечению. В качестве базы начисления на оплату труда принят единый взнос, который включает и заменяет страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонд социального страхования на случай безработицы, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве.
As a base charge of labor adopted a single fee that includes and replaces the premiums to the Pension Fund, Social Insurance Fund for Temporary Disability, Social Insurance Fund for Unemployment, Social Insurance Fund against accidents at work.
Опис
Ключові слова
соціальне забезпечення, облік розрахунків, єдиний внесок, страхові внески, страхове забезпечення, социальное обеспечение, учет расчетов, единый взнос, страховые взносы, страховое обеспечение, social security, the payments, single payment, insurance premiums, insurance
Бібліографічний опис
Вісник Сумського національного аграрного університету
DOI
ORCID:
УДК