Основні етапи формування української терміносистеми інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наразі внаслідок бурхливого розвитку обчислювальної техніки і впровадження її у всі галузі людського життя України відбувається перебіг не менш інтенсивного формування української терміносистеми інформатики (далі УТІ). Для правильної орієнтації в непростих соціолінгвістичних процесах варто оглянути і осмислити її розвиток, що обіймає вже не такий і малий п’ятдесятирічний часовий відтинок. На становлення і розвиток української терміносистеми інформатики, а також обчислювальної техніки впливали різні чинники, найосновнішими з яких є два: 1) розвиток самої інформатики в Україні; 2) стан функціонування української мови.
Опис
Ключові слова
обчислювальна техніка, українська терміносистема інформатики, етапи формування
Бібліографічний опис
Культура народов Причерноморья
DOI
ORCID:
УДК