Мотив двійництва в "Двоє на березі" В. Шевчука

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Активізація інтересу науковців до проблеми двійництва (про що свідчить поява значної кількості наукових публікацій саме за цією проблематикою) обумовлена перш за все тим антропологічним зворотом, котрий є однією з головних ознак сучасної науки (і не тільки гуманітарної спрямованості). Звернення до феномену двійництва у художній літературі провокує постановку таких питань, як «а що таке дійсність і чи є вона взагалі?», «у якому просторі ми знаходимось, і чи є якісь інші простори, де також існує хтось схожий на нас», «хто такий Я і як сприймають інші моє Я?». Таким чином звернення до вивчення феномену двійництва в літературі (в тому числі й сюжетного мотиву зустрічі двійників) виводе на новий рівень осмислення проблем не тільки суто літературознавчого характеру, але й психологічного, феноменологічного, культурологічного.
Опис
Ключові слова
035 філологія, 035.01 українська мова та література, магістр, повість «Двоє на березі», проза Валерія Шевчука, дослідження, мотив двійництва, дуальність
Бібліографічний опис
Безрук, М. В. Мотив двійництва в "Двоє на березі" В. Шевчука = Motive of duality in V. Shevchuk "Two on the Shore" : кваліфікаційна робота магістра / М. В. Безрук. – Одеса, 2023. – 91 с.
DOI
ORCID:
УДК