Звичайні диференціальні рівняння та системи звичайних диференціальних рівнянь

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Викладені основні теоретичні основи теорії звичайних диференціальних рівнянь та систем цих рівнянь. Наведені основні означення, теореми та методи розв’язування різних типів задач. Для ілюстрації основних методів розв’язування диференціальних рівнянь та систем диференціальних рівнянь наведено приклади до кожного типу рівнянь та систем. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, зокрема для студентів, які вивчаються за спеціальностями: 111 «Математика», 113 «Прикладна математика», 123 «Комп’ютерна інженерія».
Опис
Ключові слова
рівняння першого порядку, лінійні рівняння, рівняння Бернуллі, диференціал, диференціальні рівняння, рівняння вищих порядків, звичайні диференціальні рівняння, сталий коефіцієнт
Бібліографічний опис
Звичайні диференціальні рівняння та системи звичайних диференціальних рівнянь : навч.-метод. посіб. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 112 с.
DOI
ORCID:
УДК