Ґрунтоутворний потенціал природних чинників ґрунтоутворення острова Зміїний.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський університет
Анотація
На підставі результатів дослідження природних чинників ґрунтоутворення на о. Зміїний, їхніх географо-генетичних особливостей і ролі в ґрунтоутворенні з'ясовано ґрунтотворний потенціал клімату та атмосферно-хімічних умов території, щільних силікатних порід поверхні острова, рельєфу та біологічного чинника ґрунтоутворення. Потенціал біологічного чинника є визначальним в утворенні на острові незвично високогумусних (до 10-15 % гумусу і більше) і багатих NPK чорноземних ґрунтів, потужність профілю й типово чорноземні властивості яких з часом зростають доверху.
The article assesses soil formation potential of several factors allocated on Zmiiny island, particularly the climate and atmospheric conditions of the territory, the solid silicate rocks from the island's surface, and the biological factors of soil formation. This assessment derives from analysis of the natural soil formation factors of Zmiiny island, their geo-genetic specifications and role in soil formation. The biological factor is crucial in formation of the uncommonly rich in humus (10-15 % of humus and more) and NPK rich chornozem soils which possess tendency to increase their chornozem properties and profile depth with time.
Опис
Ключові слова
острів Зміїний, ґрунтотворний потенціал природних чинників ґрунтоутворення, Zmiiny island, soil formation potential of the natural soil formation factors
Бібліографічний опис
Вісник Львовського ун-ту. Сер. Геогр. – 2013. – Вип. 44. – С. 18-23.
DOI
ORCID:
УДК