Монетарний механізм як фактор сталого розвитку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасний стан економіки України та зростання сили економічної кризи передбачає внесення змін до реалізації валютної політики. Хоча Національний Банк України сприяє нормалізації ситуації на грошово-кредитному ринку завдяки монетарним механізмам, але необхідно також запровадити додаткові міри для покращення ситуації на валютному ринку та в економіці країни в цілому.
Опис
Ключові слова
монетарний механізм, економіка України
Бібліографічний опис
"Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції", міжнар. науково-практ. конф. (2010; Одеса) Міжнародна науково-практ. конф., 23-24 квітня 2010 р. : збірник наукових праць / "Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції", міжнар. науково-практ. конф. (2010; Одеса); за заг. ред.: С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - Ч. 1 : . – 2010. – 85 с.
DOI
ORCID:
УДК