Транспортная отрасль в системе национальной экономики Украины

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Транспортная отрасль играет важную роль в стимулировании экономической активности, расширении рынков сбыта, обеспечении доступа экономических агентов к ресурсам и является одним из важнейших факторов успешной интеграции страны в мировую экономику.
Опис
Ключові слова
ВВП Украины, трансорт, конкуренция, перевозчики
Бібліографічний опис
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2016 р. / / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ; відп. ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 92 с.
DOI
ORCID:
УДК