Образная схема движение траектора как компонент когнитивной структуры концепта Insanity

Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядається концептуалізація феномену INSANITY на базі образної схеми РУХ ТРАЄКТОРУ. У ході дослідження було використано семантичний та когнітивний аналіз мовних одиниць, які вербалізують концепт INSANITY. Це дало змогу пояснити когнітивне підґрунтя існування та функціонування схеми РУХ ТРАЄКТОРУ як засобу концептуалізації INSANITY.
В статье рассматривается концептуализация феномена INSANITY на базе образной схемы ДВИЖЕНИЕ ТРАЕКТОРА. В ходе исследования применялся семантический и когнитивный анализ языковых единиц, которые вербализуют концепт INSANITY. Это позволило объяснить когнитивное основание для существования и функционирования образной схемы ДВИЖЕНИЕ ТРАЕКТОРА как способа концептуализации INSANITY.
The article is dedicated to the study of the cognitive construal of the phenomenon of INSANITY on the basis of the image schema MOVEMENT OF TRAJECTOR. The research involves the semantic and cognitive analysis of the language units which lexicalize the concept of INSANITY. This permits to highlight the cognitive foundation for the existence and functioning of the image schema MOVEMENT OF TRAJECTOR as a means of conceptualization of INSANITY.
Опис
Ключові слова
образна схема, траєктор, база, профіль, концептуальна метафора, концепт, концептуалізація, образная схема, траектор, база, профиль, концептуальная метафора, концептуализация, image schema, trajector, base, profile, conceptual metaphor, concept, conceptualization
Бібліографічний опис
Нова філологія
DOI
ORCID:
УДК