Фінансове планування д іяльності страхової компанії

Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Необхідною умовою впровадження сучасної системи упррвління фінансами є фінансове планування. Як» свідчить, досвід, розвинених крлїн і вітчизняна практика, відсутність або прорахунки в плануванні фінансової діяльності - суттєві чинники фінансових невдач і криз страхової компанії.
Опис
Ключові слова
фінансове планування, страхова компанія, криза
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – 293 с.
DOI
ORCID:
УДК