Економічна політика України на сучасному етапі, її види

Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Під державною політикою слід розуміти сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських заходів, рішень і дій, порядок реалізації державно-політичних рішень (поставлених державною владою цілей) і системи державного управління розвитком країни. Державна політика конструюється для реалізації і не констатується постфактум. Їй притаманний прагматизм, раціоналізм і діагностованість. Визначальним для державної політики є результат її реалізації, тобто кількісний вимір її цілей.
Опис
Ключові слова
економічна політика, види політики, етапи
Бібліографічний опис
Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально- економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (05 травня 2017 року, м. Одеса)