Академічний стрес та психологічне здоров’я студентів у ВУЗі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Застосування нових форм і технологій навчання, інтенсифікація навчального процесу, інформаційні навантаження, зумовлені науково-технічним прогресом, пред'являють підвищені вимоги до організму студента ВНЗ. Дослідження показують, що молоді люди, які починають студентське життя, відчувають одночасно вплив декількох стресових факторів, серед яких: зміна референтного і мікросоціального середовища в навчальному закладі, нерідко зміна житлових умов, зміна звичного укладу життя, в тому числі близько навчальних занять і контрольних заходів в університеті в порівнянні зі шкільним навчанням і т.ін.
Опис
Ключові слова
інформаційне навантаження, вплив стресових факторів, психологічне здоров’я студентів у ВУЗі, академічний стрес
Бібліографічний опис
IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференция «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 2 лютого–2 березня 2017 [Електронний ресурс] / ОНУ ім. І. І. Мечникова [та ін.] ; за заг. ред.: Н. В. Родіна [та ін.] . – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 215 с.
DOI
ORCID:
УДК