Деякі питання виконання покарання у виді обмеження волі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кримінальне покарання завжди займало й займає одне з найбільш важливих місць у системі заходів протидії злочинності. Впровадження положень стосовно такого виду покарання, як обмеження волі, в національне кримінальне і кримінально-виконавче законодавство стало реальним відбиттям євроінтеграційного курсу України в напрямку гуманізації кримінального законодавства, переорієнтації його на застосування покарань, альтернативних позбавленню волі.
Опис
Ключові слова
кримінальне покарання, обмеження волі, гуманізація кримінального законодавства
Бібліографічний опис
Матеріали 74-ї звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 27–29 лист. 2019 р.). – Одеса : Фенікс, 2019.