Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Психологія професійної діяльності»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета даних методичних вказівок полягає в допомозі студентам 5 курсу денного та 4 курсу заочного відділення при організації їх самостійної роботи в оволодінні навчальним матеріалом до дисципліни «Психологія професійної діяльності». В методичних вказівках представлена найбільш важлива інформація, необхідна студентам для продуктивного засвоєння курсу. У вказівках, разом с теоретичною інформацією, містяться питання для самоперевірки і рекомендована література, за допомогою якої студенти зможуть поглибити свої знання по основам професійної діяльності
Опис
Ключові слова
психологія професійної діяльності, професія
Бібліографічний опис
Шрагіна Л. І. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Психологія професійної діяльності» / упоряд.: Л. І. Шрагіна. - Одеса: Одеський нац. унт., 2015. - 31 с.
DOI
ORCID:
УДК