Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біофізика» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 091 «Біологія», 162 «Біотехнології і біоінженерія»

Анотація
У методичних вказівках розглянуті питання з біофізики клітини, мембран, нуклеїнових кислот та ін. Для ефективного виконання лабораторних робіт у кожному розділі подається теоретичний огляд і пояснення щодо виконання робіт. Для здобувачів біологічних спеціальностей університетів.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, біофізика клітин, біофізика мембран, біофізика нуклеїнових кислот
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біофізика» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 091 «Біологія», 162 «Біотехнології і біоінженерія» [електронний ресурс] / А.В. Сорокін., О.К. Будняк, С.С. Чернадчук, Н.Л. Федорко, О.В. Запорожченко, О.М. Андрієвський, С.А. Петров. – Одеса, 2022. – 96 с.
DOI
ORCID:
УДК