Особливості розгляду справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації у адміністративних судах апеляційної та касаційної інстанцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Політика держави повинна бути виваженою: а) до системи адміністративних судів; б) до інстанційної юрисдикції адміністративних судів; в) до стадій адміністративного судочинства; г) до форм адміністративного судочинства. Узгодженість між вказаними вище елементами дозволить повернути довіру до судів першої інстанції та уникнути такого ганебного явища у адміністративній юстиції як «зловживання учасником адміністративного судочинства правом на перегляд справи та оскарження судового рішення» (ст. 13 КАС України).
Опис
Ключові слова
політика держави, довіра до судів першої інстанції, термін «перегляд справ», види провадження, стадії адміністративного судочинства
Бібліографічний опис
Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: міжнар. наук.-практ. конференція (м. Харків, 21–22 січня 2022 р.) – Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2022.
DOI
ORCID:
УДК