Займенникові дієслова як субститути дієслова etre в конструкціях аналітичного пасиву та їх українські відповідники

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Основним способом вираження думки про те, що суб’єкт підлягає дії, а не є її виконавцем, тобто являє собою пасивного учасника процесу, який відтворюється у висловлюванні, у французькій мові є конструкція аналітичного пасиву être+participe passé (дієслово бути+дієприкметник минулого часу). Поряд із нею у мовній системі наявні й інші можливості виразу мовцем співвідношення між темою та темою даної ситуації, такі, як зворотна форма дієслова як пасив, віддієслівні прикметники, зворотнокаузативні конструкції, конструкції типу être+à+інфінітив, être+en+віддієслівний іменник
Опис
Ключові слова
дієслово etre, займенникові дієслова, аналітичний пасив
Бібліографічний опис
Вісник Сумського державного університета
DOI
ORCID:
УДК