Університет як форма духовної співдружності поколінь

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття присвячена радянським поколінням викладачів Одеського університету, які продовжували традиції своєї альма-матер, зберігая спадкоємність порою в дуже складних політичних обставинах. В центрі уваги – біографії, долі людей, пам’ять про які робить живою традицію духовної співдружності поколінь. Ці приклади дають деяке уявлення про те, яка духовна робота здійснювалася в стінах Одеського університету, який сплав інтелекту і інтелігентності кувався, який людський капітал накопичувався від покоління до покоління.
Опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 380 с.
Ключові слова
покоління, шестидесятники, традиція, наукова школа
Бібліографічний опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова .- Одеса :, 2015
DOI
ORCID:
УДК