Про структуру договірних зв’язків в аутсорсингових правовідносинах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У зв’язку з всесвітньою економічною кризою все більшої популярност і набувають аутсорсингові правовідносини, що дозволяють за допомогою раціонального та економічного розподілу праці значно знизити витрати на виробництво та робочу силу. Незважаючи на це, вказана договірна конструкція й досі не знайшла закріплення у цивільному законодавстві України. Крім того, значні прогалини у законодавстві призводять до багатьох проблем у реалізації на практиці договірних зв’язків у сфері аутсорсингу.
Опис
Ключові слова
аутсорсингові правовідносини, договір, зв'язок
Бібліографічний опис
Святошнюк А. Л. Про структуру договірних зв’язків в аутсорсингових правовідносинах / А. Л. Святошнюк // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року Одеса. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 108 – 110.
DOI
ORCID:
УДК