Автоматизація обліку виробництва та реалізації готової продукції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Реалізація готової продукції завершує операційний цикл діяльності підприємств. В умовах ринкової економіки основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку. Тому підприємство має виробляти саме ту продукцію, яка користується попитом на ринку. Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє система обліку та контролю за виробництвом та реалізацією готової продукції, оскільки вона впливає на фінансовий результат, який є узагальнюючим показником роботи підприємства. Автоматизація обліку виробництва та реалізації готової продукції дозволяє своєчасно забезпечити управлінський персонал підприємства інформацією для оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень.
Опис
Ключові слова
автоматизація, облік, виробництво, реалізація
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 76-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 22-24 квітня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.