Роль атмосферного внеску в баланс азоту дельтової частини Дністра і Дністровського лиману

Анотація
В доповіді наведені і аналізуються результати експериментального визначення сумарних (сухих та вологих) відкладень загального азоту і його неорганічних сполук нітратів, нітритів і амонію. Розраховано щорічні потоки сполук азоту, які надходять з атмосферними відкладеннями на окремі райони дельтової частини Дністра: Дністровський і Кучурганський лимани і плавнева зона.
The results of experimental determination of total (dry and wet) depositions of total nitrogen and its inorganic compounds (nitrates, nitrites and ammonium) have been presented and analyzed in the report. Annual flows of nitrogen compounds entering with atmospheric depositions certain areas of the deltaic parts of the Dnister (the Dnister Liman, the Kuchurgan Liman and reed-bed zone) have been calculated
Опис
Ключові слова
Дністровський лиман, азот, дельта Дністра, евтрофікація, біогенне забруднення, Dnister Liman, Nitrogen, Dnister Delta, eutrophication, pollution with nutrients
Бібліографічний опис
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення".- Одеса: ТЕС, 2012. - С.99-102
DOI
ORCID:
УДК