Вміст ZN та MN у насінні ріпака за різних умов мінерального живлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Південне мисливство
Анотація
Вміст в насінні ріпакового шроту більшості елементів мінерального живлення, у тому числі і мікроелементів: кальцію, фосфору, магнію, міді, марганцю, перевищує відповідні показники у сої. Доступність в насінні таких елементів, як кальцію, заліза, марганцю, магнія, міді,цинка становить від 54-75 % (Воловик, 2007)
Опис
Збірник наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Природничі науки:ВМІСТ ZN ТА MN У НАСІННІ РІПАКА ЗА РІЗНИХ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ./Стеценко А. С.,кол.авт. Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова.:укр. - Одеса, Південне мисливство, 2011.
Ключові слова
вміст ZN та MN, насіння
Бібліографічний опис
Збірник наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Природничі науки
DOI
ORCID:
УДК