Особливості моделей розвитку банківський систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Для моделі корпоративного регулювання, навпаки, характерна наявність тісних, стійких зв'язків між банками і корпораціями. Банки можуть виступати і як прямі акціонери підприємств, і як депозитарії акцій дрібних акціонерів, які передають банкам ще і право свого голосу. Це підвищує роль банків у створенні і діяльності корпорацій, в підтримці їх фінансової стійкості. Така модель банківської системи склалася в Німеччині і Японії.
Опис
Ключові слова
банківська система, універсальна модель, спеціалізована модель
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – 293 с.
DOI
ORCID:
УДК