Теоретичні засади щодо критичної рефлексії соціальних ризиків та проблем засобами медіа

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Трансформації постіндустріального та інформаційного суспільства породили багато ризиків та соціальних проблем з якими людство стикнулося вперше — від техногенних катастроф глобального масштабу, світових війн до суттєвих соціальних трансформацій.
Опис
Ключові слова
критичні рефлексії, соціальні ризики, соціальна проблема
Бібліографічний опис
76-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Секція: Соціальні комунікації : матеріали 76 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 20 груд. 2020 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2020.
DOI
ORCID:
УДК