Повсякденне життя викладачів і студентів. Новоросійський університет у 1865–1920 роках.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У ширшому значенні категорія повсякденності передбачає розгляд фактично всіх проявів життя людини або груп людей з особливим наголосом на мікроявищах та мікропроцесах, котрі, проте, мали визначальне та перманентне значення для буття цих людей («повсякденні ритуали»). Вивчаючи категорію «академічної повсякденності», варто зосередитися передусім на таких аспектах, як матеріальні умови життя викладачів та студентів (житло, їжа, одяг, заробітна платня тощо), сімейний стан, напрямки повсякденної діяльності (життєвий ритм), дозвілля, стан здоров’я тощо, світоглядні орієнтири, міжособистісні комунікації. Концепт повсякденності не варто занадто генералізувати та гіперболізувати щодо такого індивідуалістичного за своєю природою явища, як інтелігенція, до якої належали викладачі та, за великим рахунком, і студенти.
Опис
Ключові слова
Новоросійський університет, 1865–1920 рр, повсякденне життя викладачів, повсякденне життя студентів
Бібліографічний опис
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / ОНУ ім. І.І. Мечникова ; гол. ред.: І. М. Коваль ; вступ. слово: І. М. Коваль, В. М. Хмарський . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 .
DOI
ORCID:
УДК