О специфике русского литературного процесса эпохи Средневековья

Ескіз
Дата
1998
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статье характеризуются основные особенности и закономерности развития русской литературы в эпоху Средневековья
У статті характеризуються головні особливості і закономірності розвитку російської літератури доби Середньовіччя
The article explores major peculiarities and principles of Russian literature development in the Middle Ages
Опис
Ключові слова
русская литература, литературный процесс, Средневековье, типы литературы, риторичность, русская культура, Россия и Европа, російська література, літературний процес, Середньовіччя, типи літератури, риторичність, російська культура, Росія та Європа, Russian literature, literary process, the Middle Ages, types of literature, rhetorical character, Russian culture, Russia and Europe
Бібліографічний опис
Медієвістика: Зб. наук. статей. – Одеса: Астропринт, 1998.
DOI
ORCID:
УДК