Determination of external GSS payload from light curves

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
They are offered reflective features to external surface geostationary satellites on which possible identify the separate external construction geostationary satellites. Such constructions can be; the type and forms radio antennas, solar panels, thermo film on surfaces of the platform. They are given to recommendations and specified moments of time, condition, under which possible find the external payload. The paper presents the results of colorimetric observations of 5 GSS of multipurpose operation, on the platform of which an external payload in the form of several radio antennas was found, and in some cases the orientation and technical characteristics of the GSS were estimated.
Запропоновано світловідбивачі характеристики поверхні GSS, до яких можна визначити окремі зовнішні структури геостаціонарного супутника. Такі конструкції можуть бути; тип і форма радіо антеніни, сонячні батареї, термо-плівка на поверхні платформи. Дані рекомендації та моменти часу, умови, за яких можна знайти зовнішнє корисне навантаження. У роботі наведено результати колориметричних спостережень 5 ГСС багатоцільового призначення, на платформі яких виявлено зовнішнє корисне навантаження у вигляді кількох радіоантен, а в окремих випадках оцінено орієнтацію та технічні характеристики ГСС.
Опис
Ключові слова
payload, radio antennas, multicolor photometry, light curve, GSS, color index, solar panels, thermo film, external payload, зовнішня корисна навантаження, радіо антени, багатоколірна фотометрія, світлова крива, кольоровий індекс, сонячні батареї, термо-плівка
Бібліографічний опис
Odessa Astronomical publications = Одеські астрономічні публікації
ORCID:
УДК