Реформування системи оподаткування України в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Система оподаткування відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб та повинна чітко визначати всю сукупність податків, зборів (обов’язкових платежів), їх форму та структуру, методи побудови і стягнення, постійно здійснювати фінансовий контроль за виконанням податкових зобов’язань. Податкова система повинна включати в себе такі податки та обов’язкові платежі, які б забезпечували стабільну фінансову базу держави
Опис
Ключові слова
система оподаткування, державні доходи, доходи юридичних та фізичних осіб, фінансовий контроль, податкова система
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК