Труднощі соціально–психологічної роботи з різними групами дітей з ООП в умовах соціальної кризи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Воєнні дії є наразі найбільш гострою проблемою, з якою стикнулася кожна українська сім'я. Вкрай складна соціально–політична ситуація у суспільстві показала необхідність організації надання психологічної допомоги окремим категоріям дітей і дорослих. Сьогодні в Україні відбуваються військові дії, проте країна не була готова до війни ні психологічно, ні економічно, тому виявилась не в повній мірі готовою для екстреного переміщення дітей з порушеннями психофізичного розвитку на безпечні території. Саме ця категорія дітей на сьогодні опинилась у найскрутнішому становищі.
Опис
Ключові слова
соціально–психологічна робота, діти з ООП, соціальна криза
Бібліографічний опис
Матеріали до 79–ї звітної студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекція «Соціальна робота», Підсекція «Диференціальна і спеціальна психологія», Підсекція «Практичної та клінічної психології», Підсекція «Соціальна психологія», Підсекція «Педагогічні науки» 24–28 квітня 2023 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК