Основні емпіричні гаранти становлення психологічного здоров'я сучасної української молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність дослідження визначається тим, що сьогодні, під час мужнього протистояння загарбницькій експансії росії, українській народ постійно стикається з об’єктивною або суб’єктивною невизначеністю, і питання психологічного здоров’я нації набуває особливої значущості. Адже, у свідомості українців відбуваються потужні трансформації, пов’язані з формуванням громадянськості, національного мислення та національної ідентичності. Українська психологічна наука активно розробляє та впроваджує у практику інноваційні підходи та технології підтримки психологічного здоров'я громадян у складних життєвих ситуаціях, щоб встигати за запитами сьогодення. Тому питання щодо змістового наповнення базових конструктів психологічного здоров’я в умовах невизначеності є затребуваним і стоїть на порядку денному перед сучасними українськими науковцями.
Опис
Ключові слова
психологічне здоров'я, сучасна українська молодь, емпіричні гаранти
Бібліографічний опис
Матеріали 78–ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції «Психологія», «Соціальна робота» (Одеса, 22–24 листоп. 2023 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК