Развитие системы менеджмента в условиях инновационной экономики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Прогресс современной социально-экономической системы общества невозможен без поиска, разработки и внедрения инновационной модели экономического развития. Инновационный путь развития экономики является утопией без качественного развития фундаментальной науки. Необходимо отметить, что в системе экономической политики и практике управленческой деятельности отсутствие прогресса связано с низким уровнем, прежде всего, фундаментальных исследований в сфере экономики и менеджмента.
Опис
Матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 26-27 березня 2010 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; редкол.: Н. П. Сахацкий [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Букаєв В.В., 2010
Ключові слова
социально-экономическая системы общества, развитие фундаментальной науки, процесс взаимодействия науки и практики менеджмента с определением качественных стадий этого развития
Бібліографічний опис
Матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 26-27 березня 2010 р.
DOI
ORCID:
УДК