Language in context of intercultural communication: transition from Hellenization to Westernization/Americanization

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH
Анотація
Формування міжнародних ринків, збільшення потоків мігрантів і туристів, утворення транс-, інтер-, наднаціональних політичних, економічних інститутів об’єднують народи і країни у певну глобальну цілісність. Найпотужніші процеси глобалізації генерують не тільки значні переваги, а й водночас уміщують небачені раніше небезпечності «придушення», нівелювання національних культур та традицій. Одні вчені стверджують, що «процеси глобалізації відображають єдиний світовий поступальний розвиток у результаті загального визнання західних економічних, суспільно-політичних і культурних моделей як найкращих із можливих. Інші пов’язують їх з експансією західної моделі суспільства і присто- суванням світу до цієї моделі» 1. Відтак, стратегічною умовою соціокультурної інтеграції має виступати принцип взаємозбагачення культур при збереженні їх самобутності й цілісності.
Опис
«The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics». Proceedings of the Conference (February 10, 2015). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015.
Ключові слова
еллінізація, вестернізації/американізації, міжкультурна комунікація
Бібліографічний опис
«The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics». Proceedings of the Conference (February 10, 2015)
DOI
ORCID:
УДК