Звіт за результатами дослідження теми кафедри «соціально-психологічні, політико-правові та культурно-історичні аспекти розвитку сучасного суспільства»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В останній чверті ХХ століття людство вступило в нову стадію розвитку: настала епоха інформаційного суспільства, яке диктує нові напрями розвитку суспільства. Тому для сучасної вітчизняної науки вкрай важливим ми бачимо аналіз наступних напрямів розвитку: політико-правові; соціально-психологічні та культурно-історичні аспекти розвитку сучасного суспільства. На першому етапі дослідження за спільною темою кафедр соціальної роботи та соціальних теорій, фахівцями кафедр було досліджено саме політико-правові аспекти. Ця галузь задає напрям розвитку для всіх інших аспектів розвитку суспільства сучасної України і є джерелом змін на всіх рівнях людського життя.
Опис
Збірка матеріалів 69-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року. / ред. колегія: Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава, Л. С. Смокова. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 164 с.
Ключові слова
політико-правові аспекти, правова система сучасної України, суспільство
Бібліографічний опис
Збірка матеріалів 69-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року. / ред. колегія: Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава, Л. С. Смокова. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.
DOI
ORCID:
УДК