Моделі сучасного добробуту та їх застосування в традиційних економіках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В теорії економіки добробуту важливим напрямом її розвитку є обґрунтування моделей добробуту, що застосовуються в різних країнах. Вони сформувалися в ході історичного розвитку під впливом різного роду чинників і характеризуються різноманітністю форм. В той же час сутність будь-якої моделі добробуту можна визначити як форму взаємозв'язку ринку та держави у забезпеченні суспільного та індивідуального добробуту. Критерієм розмежування різних моделей є співвідношення ринкових механізмів та державного регулювання.
Опис
Ключові слова
моделі сучасного добробуту
Бібліографічний опис
"Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса). Збірник наукових праць ..., 2013 / "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса); ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. - Ч. 1 : . – 2013. – 98 с.
DOI
ORCID:
УДК