Написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр” спеціальності 053 “Психологія”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглядається питання щодо структрури, оформлення та написання курсових та магістерських робіт. Наведені правила та вимоги Міністерства освіти і науки до курсової та магістерської роботи. Методичні вказівкеи адресовано студентам та викладачам спеціальності психологія та соціальна робота.
Опис
Ключові слова
вимоги до оформлення та написання курсових та дипломних робіт, бакалавр, магістр, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр” спеціальності 053 “Психологія” : метод. вказівки / О. І. Кононенко, М. П. Гусакова, Г. Ш. Коваль – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 34 с.
DOI
ORCID:
УДК