Physical properties of “hot population” objects in the Kuiper belt

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Most planetesimals formed at distances of 15 - 30 a.u. were gravitationally ejected from the Solar system as a result of the migration of the giant planets, but a small part remained, captured by Jupiter and the Kuiper belt. As a result, we can now observe such a variety, in terms of physical and dynamic characteristics, in the Trojan asteroids of Jupiter and in the Kuiper belt. Planetesimals captured by the Kuiper Belt are a "hot population" now. The term "hot" does not refer to the temperature of bodies, but characterizes the orbit of objects. ~120,000 objects larger than 100 km. in diameter are known in the "hot population". This population is characterized by an orbital inclination greater than 5 degrees and a large eccentricity. The main task of the work, based on physical and dynamic characteristics, is to search for the same properties Trojan asteroids of Jupiter and objects from the "hot population" of the Kuiper belt, which supposedly migrated earlier from the region of the original orbit of Neptune. The data from ground-based observations and space missions is used in the work.
Більшість планетезималей, що утворилися на відстанях 15-30 а. о., були гравітаційно викинуті з Сонячної системи в результаті міграції пла- нет-гігантів, але невелика частина залишилася, захоплена Юпітером і поясом Койпера. У результаті ми зараз можемо спостерігати таку різноманітність, з точки зору фізичних і динамічних характеристик, у троянських астероїдів Юпітера і в поясі Койпера. Планетезималії, що захоплені поясом Койпера, зараз є «гарячою популяцією». Термін «гарячі» не стосується температури тіл, а характеризує орбіту об'єктів. Приблизно 120 000 об'єктів розміром понад 100 км в діаметрі відомі в «гарячому населенні». Ця популяція характеризується нахилом орбіти понад 5 градусів і великим ексцентриситетом. Основним завданням роботи, заснованої на фізико-динамічних характеристиках, є пошук однакових властивостей троянських астероїдів Юпітера та об'єктів із «гарячого населення» поясу Койпера, які, ймовірно, мігрували раніше з області первісної орбіти Нептуна. У роботі використані дані наземних спостережень і космічних місій.
Опис
Ключові слова
minor planets, TNO, asteroids, малі планети, ТНО, астероїди
Бібліографічний опис
Odessa Astronomical publications = Одеські астрономічні публікації
ORCID:
УДК