Методы и приемы управления творческим воображением

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Анотація
Алгоритмизация приемов генерирования новых идей является очередным этапом развития методов творческого воображения и повышает эффективность творческой деятельности за счет повышения уровня управляемости этим процессом.
Алгоритмізація прийомів генерування нових ідей є черговий етап розвитку методів творчої уяви, який підвищує ефективність творчої діяльності за рахунок підвищення рівня керованості цим процесом.
Algorithmics of techniques for generating new ideas is the next stage in the development of creative imagination and enhances creativity by increasing the level of manageability.
Опис
Наукові записки. Серія «Психолго-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2012.
Ключові слова
творческое воображение, приемы воображения, алгоритмы развития воображения, творча уява, прийоми уяви, алгоритми розвитку уяви, creative imagination, techniques of imagination, algorithms of development of imagination
Бібліографічний опис
Наукові записки.
DOI
ORCID:
УДК