Емоційна компетентність у подоланні стресових реакцій в умовах воєнних загроз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах війни в Україні усі люди піддаються різній дозі стресу. Стресові реакції створюють надзвичайно складний і небезпечний контекст, вони можуть бути дуже різними в інтенсивності і тривалості для різних осіб і спільнот. Важливо надавати підтримку і допомогу тим, хто переживає подібні стресові реакції під час воєнних конфліктів, і забезпечувати доступ до психологічної допомоги для тих, хто її потребує.
Опис
Ключові слова
емоційна компетентність, стресові реакції, умови воєнних загроз
Бібліографічний опис
Матеріали 78–ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції «Психологія», «Соціальна робота» (Одеса, 22–24 листоп. 2023 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК