Державне регулювання галузевих ринків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
З розвитком товарно-грошових відносин з’явилась необхідність вивчення ринкового механізму. Дослідники брали до уваги недосконалість ринків товарів і послуг, що спонукала до появи особливої теорії організації промисловості або теорії галузевих ринків, яка аналізує механізм спрямування діяльності виробників на задоволення споживчого попиту, визначає причини недосконалості ринку та з’ясовує ефективні механізми державного регулювання ринку. Галузевий ринок – це ринок взаємозамінної продукції, який, як правило, розглядається в межах державного соціально-економічного комплексу, що володіє закінченим циклом відтворення.
Опис
Ключові слова
галузевий ринок, державне регулювання ринку, галузева політика, структура галузевих ринків
Бібліографічний опис
Добробут націй в умовах глобальної нестабільності : зб. наук. праць Восьмої міжнар. наук.-практ. конф. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Програма ім. Жана Моне ; за заг. ред. С. О. Якубовського, І. М. Ломачинської . – Одеса : Одесский нац. ун-т, 2018.
DOI
ORCID:
УДК