Щодо логічного механізму «виявлення невідповідності – розв’язання невідповідності»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Логічний механізм «Виявлення невідповідності – Розв’язання невідповідності» передусім є елементом однієї з теорій гумору – загальної теорії вербального гумору (general theory of verbal humor), яку розробив американський лінгвіст Сальваторе Аттардо на базі семантичної теорії гумору, заснованої на скриптах (script-based semantic theory of humor), американського лінгвіста Віктора Раскіна.
Опис
Ключові слова
виявлення невідповідності, розв’язання невідповідності, теорія гумору, логічний механізм
Бібліографічний опис
Райхерт К. В. Щодо логічного механізму «виявлення невідповідності – розв’язання невідповідності» / К. В. Райхерт // Людина як цілісність: соціально-гуманітарний та природничо-науковий полілог : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук. конф. (Одеса, 20 трав. 2021 р.) / Одес. нац. мед. ун-т, каф. філософії та біоетики, психол. служба, НВК ІТНІБО ; Міжнар. академія психосінергетики та альфології та ін. ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, каф. філософії, каф. заг. психології та психології розвитку особистості ; ред. кол.: В. Б. Ханжи (відп. ред.) та ін. – Одеса, 2021. – С. 33-37.
DOI
ORCID:
УДК