Антагоністична активність актиноміцетів, ізольованих з донних відкладень Чорного моря

Ескіз недоступний
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Протягом 2023 року було проведено робото по виділенню, очищенню та дослідженню антимікробної активності штамів актиноміцетів, ізольованих зони обростання бетону, зануреного у Чорне море. Досліджено антимікробну активність штамів актиноміцетів проти 5 штамів індикаторів, серед яких дріжжеподібні грибок Candida albicans, штами грампозитивних та грамнегативних бактерій. Показано, що досліджені штами володіють антимікробною активністю проти грампозитивних бактерій.
During 2023, work was carried out to isolate, purify and study the antimicrobial activity of actinomycete strains, isolated areas of fouling of concrete immersed in the Black Sea. The antimicrobial activity of actinomycete strains against 5 indicator strains, including the yeast-like fungus Candida albicans, strains of gram-positive and gram-negative bacteria, was studied. It is shown that the studied strains have antimicrobial activity against gram-positive bacteria.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, актиноміцети, антимікробна активність, культивування, Чорне море
Бібліографічний опис
Володько, А. С. Антагоністична активність актиноміцетів, ізольованих з донних відкладень Чорного моря = Antagonistic activity of actinomycetes isolated from the bottom of the Black Sea : дипломна робота бакалавра / А. С. Володько. – Одеса, 2023. – 43 с.
DOI
ORCID:
УДК